Naujienos

Skyrybos internetu: skirtingos aplinkybės ir proceso eiga

Santuokos nutraukimą reglamentuoja Civilinio kodekso trečiosios knygos ketvirtasis skyrius. Jis numato, kad santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės.

Santuokos nutraukimas bendru sutikimu galimas, jeigu nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieni metai, abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto pasidalijimo, vaikų išlaikymo, auklėjimo, įsipareigojimų vykdymo ir kt.) ir abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs. Jei sutuoktiniai atitinka visas šias sąlygas, jų santuoka gali būti nutraukta supaprastinto proceso tvarka. Civilinis kodeksas reglamentuoja, kad santuoką gali nutraukti tik teismas.

Skyrybų procesas internetu

Jeigu sutuoktiniai nusprendė išsiskirti taikiai, jie gali lengvai ir greitai padaryti tai internetu. Pasirinkus skyrybų tarpininką, skyrybų procesas internetu yra itin paprastas. Sutuoktiniams tereikia užpildyti skyrybų nutraukimo anketą, pasirašyti atsiųstus dokumentus, sumokėti skyrybų proceso administravimo mokestį ir palaukti, kol bus atsiųstas santuokos nutraukimo liudijimas.

Santuokos nutraukimas bendru sutarimu vyksta rašytinio proceso tvarka, todėl sutuoktiniams teisme dalyvauti nereikia. Skyrybų tarpininkas sutuoktinius supažindina su visa aktualia skyrybų proceso informacija, iškilus klausimams konsultuoja abi puses, atsako už tinkamą dokumentų parengimą ir atstovauja sutuoktiniams teismo procese.

Kitas būdas nutraukti santuoką yra vieno sutuoktinio prašymu, kuris gali būti teikiamas teismui esant bent vienai iš šių sąlygų: sutuoktiniai gyvena atskirai daugiau nei vienus metus; vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu; vienas sutuoktinis teismo sprendimu yra pripažintas nežinia kur esančiu; vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienus metus už netyčinį nusikaltimą.

Jeigu vienas iš sutuoktinių nusprendė nutraukti santuoką esant bent vienai iš šių sąlygų, tai galima padaryti internetu su skyrybų tarpininko pagalba. Santuokos nutraukimas internetu paprastai užima mažiau laiko ir atsieina pigiau. Sutuoktiniui tereikia internetu užpildyti skyrybų nutraukimo anketą, sumokėti santuokos nutraukimo administravimo mokestį ir pasirašyti tarpininko atsiųstus dokumentus. Skyrybų procesui tarpininkaujantis advokatas sutuoktiniui suteiks visą būtiną informaciją apie skyrybas, atsakys į jam aktualius klausimus, parengs dokumentus ir atstovaus sutuoktiniui teisme.

Trečias santuokos nutraukimo būdas – tai santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės. Vienas iš sutuoktinių gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, t.y. jei jis buvo nuteistas už tyčinį nusikaltimą, buvo neištikimas, žiauriai elgėsi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais arba paliko šeimą ir visai ja nesirūpino daugiau kaip vienus metus.

Jeigu sutuoktinis, kuriam buvo pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, prieštarauja dėl savo kaltės ir įrodo faktus patvirtinančius, kad santuoka iširo dėl ieškovo kaltės, teismas atsižvelgdamas į bylos aplinkybes gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Pripažinus, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, atsiranda tos pačios pasekmės, kaip ir nutraukus santuoką sutuoktinių bendru sutikimu.

Jei vienas iš sutuoktinių nusprendė santuoką nutraukti dėl kito sutuoktinio kaltės – jis tai gali padaryti nuotoliniu būdu su jam tarpininkaujančio advokato pagalba. Tokiu atveju sutuoktiniui tereikia internetu užpildyti santuokos nutraukimo anketą, pasirašyti atsiųstus dokumentus bei sumokėti skyrybų administravimo mokestį. Toliau skyrybų procesu rūpinsis pasirinktas tarpininkas. Tarpininkaujantis advokatas sutuoktiniui suteiks visą reikalingą informaciją apie būsimą procesą, atsakys į aktualius klausimus, teismui pristatys skyrybų procesui reikalingus dokumentus bei atstovaus sutuoktiniui teisme.

Skyrybos internetu yra daug paprastesnis būdas išsiskirti, nes nereikia niekur pačiam vykti. Tai galima padaryti net gyvenant užsienyje. Procesu rūpinsis kvalifikuotas, patyręs advokatas, todėl bus galima išvengti nenumatytų klaidų, o procesas bus sklandesnis ir vyks greičiau.


Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *