Naujienos

Viena privalomų sąlygų, kuri turi būti aptarta skyrybų prašyme, – nepilnamečių (jei tokių yra) gyvenamosios vietos nustatyma

Viena privalomų sąlygų, kuri turi būti aptarta skyrybų prašyme, – nepilnamečių (jei tokių yra) gyvenamosios vietos nustatymas. Vaikas negali turėti kelių gyvenamųjų vietų, todėl nepilnametis lieka gyventi tik su vienu iš tėvų, kitam tėvui užtikrinant maksimalias galimybes dalyvauti vaiko gyvenime. Nustatydamas vaiko gyvenamąją vietą teismas remiasi dviem pagrindiniais kriterijais: vaiko noru ir interesais. Jeigu vaikas dar nepajėgia išreiškti savo valios arba jo išreikšta valia prieštarauja jo interesams, gyvenamoji vieta nustatoma su tuo iš tėvų, kuris, manoma, geriau patenkins jo poreikius.