Santuokos nutraukimo bendru sutikimu procesas yra pakankamai greitas – teismas per 30 dienų nuo dokumentų pateikimo teismui dienos paskelbia posėdį (šio posėdžio metu ir yra priimamas sprendimas nutraukti santuoką). Teismo sprendimas įsiteisėja per 30 dienų nuo jo priėmimo, taigi, procesui vykstant sklandžiai po mėnesio nuo dokumentų parengimo jau žinosite, kad teismas nutraukė Jūsų santuoką, o po dvejų mėnesių jau galėsite gauti ir tai patvirtinantį dokumentą.

Jei santuoka nutraukiama dėl kito sutuoktinio kaltės, procesas kur kas ilgesnis. Teismui priėmus ieškinį jis siunčiamas atsakovui, jam duodamas 14-20 dienų terminas parašyti atsiliepimui. Gavęs atsiliepimą teismas dažniausiai skiria teismo posėdį. Nuo dokumentų pateikimo iki pirmojo teismo posėdžio gali praeiti keli mėnesiai. Nuo ieškinio padavimo iki pirmosios instancijos teismo sprendimo gali praeiti daugiau nei metai. Pirmosios instancijos sprendimą galima skųsti aukštesnės instancijos teismui. Taigi, santuokos nutraukimo dėl kit sutuoktinio kaltės procesas yra ne tik brangesni, bet ir ženkliai ilgesnis. Juo labiau, kad viso proceso metu nežinosite koks bus teismo sprendimas, taigi jaudinatės dėl ateities.