Sutuoktinių turtas dalijamas laikantis lygių dalių principo. Tai reiškia, kad stengiamasi turtą padalinti taip, kad kiekvienam sutuoktiniui tenkančios turto dalys būtų daugiau mažiau panašios.

Kartais klientai klausia, ar dalijantis turtą šio turto dalis tenka vaikams. Atsakome, kad turtas dalijamas tik tarp sutuoktinių, ir vaikams turto dalys netenka. Tačiau, sutuoktinis, su kuriuo lieka gyventi vaikai, tam tikrais atvejais gali prašyt jam priteisti didesnę turto dalį.

Turto padalijimo būdai gali būti labai įvairūs. Galima tiesiog viską pasidalinti per pusę, tačiau tai yra labai nepatogu. Daug patogiau įvertinti turimo turto vertes, ir pasidalinti turtą, neliekant jo bendrasavininkiais (kad ateityje galėtumėte laisvai spręsti dėl sau likusio turto realizavimo, pagerinimo ir pan.). Na, kad ir butą paliekant vienam, o sodo sklypą ir automobilį kitam. Arba, butą paliekant vienam, o kitam išmokant pusės buto vertės dydžio kompensaciją.  Santuoką nutraukdami bendru sutarimu dėl turto padalijimo ir kitų klausimų sprendžiate patys, tad galite susitarti taip, kaip Jums patogu.

Plačau mielai pakonsultuosime telefonu ar elektroniniu paštu, įsigilinę į Jūsų situaciją.